Strona główna
Kim jestem
Co oferuję
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia majątkowe
OFE
Porady ubezpieczeniowe
KontaktMoja oferta w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczy produktów PZU S.A. w tym zakresie, tj.:

http://www.pzu.pl/?nodeid=kategoria&group_id=40&category_id=29809  

ze wskazaniem na najczęściej kupowane przez klientów ubezpieczenia, tj.:

1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierujących pojazdami (OC)
2) Ubezpieczenie Autocasco (AC)
3) Ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków (NNW)
4) Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc (PAP)
5) Ubezpieczenie NNW MAX

PZU S.A. udostępnia Państwu w obrębie swojego portalu www kalkulator ubezpieczeniowy:

http://www.pzu.pl/?nodeid=634  

A ja udostępniam Państwu odpowiedź na pytania, jakie się Państwu nasuwają w związku z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz dostawę polisy we wskazane miejsce w obrębie Warszawy.